Ζώντας σε περιοχές με βλάστηση, όπως κοντά σε δάση, πάρκα, ακόμα και διατηρώντας έναν καταπράσινο κήπο στην αυλή μας, έχουμε πολλαπλά ψυχοσωματικά οφέλη στην υγεία μας, ενώ μία πρόσφατη έρευνα από τη Βραζιλία, τεκμηριώνει την ωφέλεια για όσους υποφέρουν από καρδιοαναπνευστικές παθήσεις.

Η παρουσία της βλάστησης μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, μιας ορμόνης που σχετίζεται με το στρες. Επίσης, η παραμονή στη φύση έχει συνδεθεί με μειωμένη αρτηριακή πίεση και καρδιακό ρυθμό. Ακόμα, οι φυτοκίνες που εκκρίνονται από τα δέντρα μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έκθεση στη φύση μπορεί, επίσης, να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες. Είναι, κοινώς αποδεκτό πως το πράσινο περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και του άγχους, ενώ γενικότερα, η επαφή με τη φύση μπορεί να βελτιώσει τη συνολική διάθεση και την αίσθηση ευεξίας.

Η έρευνα της Βραζιλίας: Επαφή με τη βλάστηση και μείωση νοσηλείας για καρδιοαναπνευστικές παθήσεις

Οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις είναι οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, στη Βραζιλία, αυτές οι ασθένειες ευθύνονται για σημαντικό αριθμό εισαγωγών και θανάτων στα νοσοκομεία. Το 2022, οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές ασθένειες αντιπροσώπευαν το 9,7% και το 10% όλων των θανάτων στη Βραζιλία, αντίστοιχα. Αυτές οι ασθένειες αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντική επιβάρυνση για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, με συνολικά 1,2 εκατομμύρια εισαγωγές σε νοσοκομεία για καρδιαγγειακά νοσήματα και 1,2 εκατομμύρια για αναπνευστικές παθήσεις στη Βραζιλία, το 2022.

Τα πιθανά οφέλη για την υγεία, που προαναφέρθηκαν, από την έκθεση στη βλάστηση είναι καλά τεκμηριωμένα, αλλά υπάρχουν λίγες πανεθνικές μελέτες σχετικά με το θέμα και οι περισσότερες από αυτές έχουν επικεντρωθεί σε χώρες υψηλού εισοδήματος και λίγα είναι γνωστά για τη συσχέτιση μεταξύ του πράσινου και τα αποτελέσματα της υγείας σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπως η Βραζιλία όπου το βάρος της νόσου είναι υψηλότερο. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει, επίσης, προκλήσεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό χρήσης γης, την αποψίλωση των δασών και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία.

Σε πρόσφατη μελέτη, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ της επίδρασης του πρασίνου και των νοσηλειών για καρδιοαναπνευστικά νοσήματα στη Βραζιλία.

Μελετώντας δεδομένα εισαγωγών νοσοκομείων (συνολικά 26.724.624 εισαγωγές), που καλύπτουν τη Βραζιλία για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2018, εκτιμήθηκε η σχέση μεταξύ πρασίνου και νοσηλειών για κυκλοφορικές και αναπνευστικές ασθένειες, λαμβάνοντας υπόψη την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις καιρικές μεταβλητές και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε επίπεδο περιοχής κατοικίας του ασθενή.

Η εθνική μετα-ανάλυση για το σύνολο του πληθυσμού στη Βραζιλία, που ενσωματώνει τόσο τις αστικές όσο και τις μη αστικές περιοχές, έδειξε ότι τα υψηλότερα επίπεδα πρασίνου συσχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας για καρδιαγγειακές και για αναπνευστικές παθήσεις.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της προτεραιότητας της διατήρησης και της δημιουργίας χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές ως μέσο προώθησης της καρδιαγγειακής υγείας όχι μόνο για τη χώρα που έτρεξε η μελέτη αλλά, παγκοσμίως.

Συμπερασματικά, η έκθεση του ανθρώπου στη βλάστηση είναι σημαντική για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, και είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η δημιουργία και η διατήρηση πράσινων χώρων σε μικρότερες και μεγαλύτερες πόλεις.

[mc4wp_form id="278"]