Η συσκευασία αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική αποθήκευσης, διατήρησης, ευκολίας και ασφάλειας των τροφίμων, που διατίθενται στην αγορά. Έχει αλλάξει και διαμορφώσει ριζικά τη βιομηχανία των τροφίμων, αλλά, τα τελευταία χρόνια κυρίως, αναθεωρούνται αρκετά πράγματα. Ενώ, λοιπόν, η συσκευασία βελτιώνει την ασφάλεια και προσφέρει σίγουρα άνεση στον καταναλωτή, ταυτόχρονα είναι ογκώδης, δαπανηρή και, πάνω από όλα, επιβλαβής για το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

Σίγουρα, τα συσκευασμένα τρόφιμα μας λύνουν τα χέρια, καθώς τα βρίσκουμε εύκολα και τα καταναλώνουμε, επίσης, εύκολα κι άμεσα, όπου κι αν βρισκόμαστε. Επιπλέον, αποθηκεύονται και διατηρούνται, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από τρόφιμα μη συσκευασμένα και είναι λιγότερο εκτεθειμένα σε ρύπους, επιμολύνσεις, περιβαλλοντικές μεταβολές και κακομεταχείριση, κατά την μεταφορά τους. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά μειονεκτήματα στη χρήση τους.

Μερικά από αυτά:

Περιβαλλοντική ρύπανση: οι πλαστικές συσκευασίες, ιδιαίτερα, συμβάλλουν σημαντικά στην ρύπανση των θαλασσών και των ωκεανών, καθώς πολλές από αυτές δεν ανακυκλώνονται και καταλήγουν στο περιβάλλον.

Δυσκολία στην ανακύκλωση: πολλές συσκευασίες αποτελούνται από συνδυασμό υλικών (π.χ. πλαστικό και αλουμίνιο), κάτι που καθιστά την ανακύκλωσή τους δύσκολη και πολλές φορές οικονομικά ασύμφορη.

Αύξηση απορριμμάτων: η αυξημένη χρήση συσκευασιών μιας χρήσης οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων, που πρέπει να διαχειριστούν οι αρμόδιες αρχές.

Κατανάλωση πόρων: η παραγωγή συσκευασιών απαιτεί ενέργεια και πρώτες ύλες, συμβάλλοντας έτσι στην εξάντληση των φυσικών πόρων.

Χημικές ουσίες: ορισμένες συσκευασίες περιέχουν χημικές ουσίες, που μπορεί να μεταφέρονται στα τρόφιμα και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών.

Κόστος: το κόστος της συσκευασίας μπορεί να είναι υψηλό και πολλές φορές να το επωμίζεται ο καταναλωτής μέσω της τιμής του προϊόντος.

Οπτική ρύπανση: οι πεταμένες συσκευασίες αποτελούν και οπτικό ρύπο, υποβαθμίζοντας την αισθητική των πόλεων και γενικά των περιοχών.

Η αντιμετώπιση αυτού του μείζονος προβλήματος απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες ώστε να προωθείται διαρκώς η σημασία της ανακύκλωσης, η χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, ώστε να ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότεροι άνθρωποι.

[mc4wp_form id="278"]