Πρώτα η πανδημία και στη συνέχεια ο πόλεμος στην Ουκρανία, επηρέασαν δραματικά την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της επάρκειας τροφοδοσίας και της συγκράτησης του ενεργειακού κόστους.

Η απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για εναλλακτικές πηγές και οδεύσεις ενέργειας, ενώ ο ρόλος του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναβαθμίστηκε, καθώς αποτέλεσε όχι μόνο τη σανίδα σωτηρίας της Ευρώπης, αλλά και μια αξιόπιστη λύση, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Σε αυτό το ιδιαίτερα ρευστό και ταχύτατα μεταλλασσόμενο περιβάλλον, οι εταιρείες ενέργειες καλούνται να προσαρμοστούν εν κινήσει, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους και επενδύοντας σε νέες υποδομές, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

 Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εγγυήτρια της ενεργειακής ασφάλειας μέσω στρατηγικών κινήσεων

Στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία από μια παραδοσιακή εταιρεία ενέργειας μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με υψηλή καθετοποίηση και ισχυρή παρουσία, τόσο στην εμπορία ενέργειας (φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια), όσο στην παραγωγή, πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις σε νέες θερμικές μονάδες στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες αλλά και σε ΑΠΕ.

Ταυτόχρονα, ενισχύει διαρκώς την παρουσία της στη λιανική αγορά ενέργειας, μέσω της θυγατρικής της Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία το 2023 προσέφερε μεσοσταθμικά τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Σημαντικός επίσης πυλώνας του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας αποτελεί η ενίσχυση της επιχειρησιακής εξωστρέφειας, μέσω της συμμετοχής της σε όλες τις βασικές αγορές και τα χρηματιστήρια ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης.

Πράσινο όραμα και ηλεκτροπαραγωγή

Ενισχύοντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιό της και επιδιώκοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον εθνικό στόχο της πράσινης μετάβασης, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αναπτύσσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών δυναμικότητας άνω του 1 GW, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.

Παράλληλα, εισέρχεται δυναμικά στην ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο φυσικό αέριο, αποκτώντας το 29% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής , ισχύος 840 MW, στην Αλεξανδρούπολη, η οποία θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει τρεις ρυπογόνες λιγνιτικές, μονάδες, ενώ μελλοντικά, θα μπορεί να λειτουργήσει και με πράσινα καύσιμα (υδρογόνο και βιομεθάνιο).

Ωστόσο, οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές δεν σταματούν εκεί. Πρόσφατα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας εισήλθε και στο μετοχικό κεφάλαιο της FIER THERMOELECTRIC SA, με ποσοστό 35%, για την ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο και στην Αλβανία.

Επιχειρησιακή εξωστρέφεια

Αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό της χαρτοφυλάκιο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν επαναπαύεται στην εγχώρια αγορά, αλλά ενισχύει διαρκώς την επιχειρησιακή της εξωστρέφεια. Είναι ήδη παρούσα στην αγορά της Βουλγαρίας από το 2017, αλλά και σε αυτές της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Μολδαβίας.

Παράλληλα, είναι εγγεγραμμένη και εμπορεύεται σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου σε βασικά χρηματιστήρια της περιοχής, όπως το GME της Ιταλίας, το CEEGEX της Ουγγαρίας και το Balkan Gas Hub της Βουλγαρίας. Με αυτόν τον τρόπο, έχει καταφέρει να διπλασιάσει τις ποσότητες που εξάγει τα τελευταία χρόνια, καθώς και να εδραιώσει το ρόλο της Ελλάδας ως κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου και ενίσχυσης του ενεργειακού εφοδιασμού στη ΝΑ Ευρώπη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, μεγάλη σημασία έχει και η στήριξη της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως είναι ο αγωγός IGB και η πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη θωρακίζοντας την τροφοδοσία της. Μάλιστα, ο IGB και το FSRU είναι σχεδιασμένα για να μεταφέρουν στο μέλλον «καθαρά» καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.

Οι απαιτητικές συνθήκες της ενεργειακής αγοράς των τελευταίων χρόνων χρήζουν αποτελεσματικών λύσεων και φιλόδοξων πρωταγωνιστών. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμβάλλει δυναμικά στην ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης, μέσω στρατηγικών υποδομών και συνεργασιών, ενώ οδηγεί τις εξελίξεις στην πράσινη μετάβαση, επενδύοντας σε καθαρές μορφές ενέργειας και σε καινοτόμα έργα.

[mc4wp_form id="278"]