Ημερομηνία:July 13, 2024, Saturday

Tag: Γιώργος Σταθάκης

Today:July 13, 2024, Saturday

Tag: Γιώργος Σταθάκης

Γιώργος Σταθάκης: η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα ως ολιγοπωλιακή υπερκερδοφόρα αγορά 

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα είχε και διατηρεί εν πολλοίς την καθολική πρωτοκαθεδρία της ΔΕΗ. Μέχρι την επίσημη εισαγωγή του Target Model, το 2020, η αγορά ενέργειας είχε δύο αγορές, την προς ημερησίας και την ημερήσια (και την διορθωτική μικρή αγορά εξισορρόπησης). Κοινώς δεν είχε προθεσμιακή αγορά, αγορά δηλαδή μακροχρόνιων…

[mc4wp_form id="278"]