• 2 Ιουλίου, 2020

ΣΥΝ-εργασία: Απροθυμία επιχειρήσεων για ένταξη – Μειώσεις μισθών και απολύσεις

 ΣΥΝ-εργασία: Απροθυμία επιχειρήσεων για ένταξη – Μειώσεις μισθών και απολύσεις

Ζοφερό διαγράφεται το μέλλον για τους εργαζόμενους καθώς ξεκίνησε σήμερα η εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-εργασία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας (μέχρι και 50%) για μέρος ή το σύνολο των υπαλλήλων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Παράλληλα όμως μειώνονται έως 20% οι μισθοί και περικόπτονται επιδόματα και δώρα, ενώ δεν υπάρχει προστασία και από τις απολύσεις.

ΣΥΝ_ΕΡΓΑΣΙΑ: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

Πάντως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η πλειονότητα των εργοδοτών προτιμούν μείωση εργασιακού κόστους με τις απολύσεις να εκτοξεύονται από τις πρώτες μέρες μετά το τέλος του lockdown. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εργάνη για τον Μάιο, το άνοιγμα των επιχειρήσεων τον πρώτο μήνα είχε ελάχιστες προσλήψεις, έναν μήνα που παρουσίαζε πάντα κατακόρυφη αύξηση της απασχόλησης και των προσλήψεων (μόλις 99.257). Αντιθέτως, είχε αρκετές απολύσεις (66.282).

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρήσεις για κάθε τρεις προσλήψεις προχωρούσαν σε δύο απολύσεις – αποχωρήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας, που άνοιξαν την πόρτα των απολύσεων με την περίφημη ΠΝΠ (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) της 11ης Μαρτίου, σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη ραγδαία επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα όπως διαπιστώνεται καθημερινά, υπάρχει μεγάλη απροθυμία αρκετών επιχειρήσεων να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία».

Αρκετοί εργαζόμενοι (συνήθως πρώτα απολύονται και μετά επαναπροσλαμβάνονται) καλούνται να εργαστούν μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα. Κι αυτό αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα οι μισθοί των εργαζομένων να μειώνονται πολύ περισσότερο από το 20% (σε σχέση με όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα) και να κατρακυλάνε ακόμα και στα 400 ή και στα 200 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή οι επιχειρήσεις με τη μη ένταξή τους στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» βρίσκουν φθηνότερη εργασία και οι εργαζόμενοι αρκούνται πλέον σε μισθούς – «φιλοδώρημα»!

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει εξάμηνη εφαρμογή και θα διαρκέσει από 15 Ιουνίου έως και τις 15 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις ο αριθμός των εργαζομένων που θα ενταχθούν μετά από μονομερή απόφαση των εργοδοτών θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 700.000.

Ο εργαζόμενος που έχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης θα τίθεται σε εκ περιτροπής εργασία από τον εργοδότη του, χωρίς τυπικά να αλλάζει το καθεστώς της σύμβασης που έχει υπογράψει.

Η μηνιαία απασχόληση θα μετατραπεί σε απασχόληση δύο εβδομάδων (μείωση ωρών κατά 50%).Ο εργοδότης θα καλύπτει το 50% του μισθού, ενώ το κράτος θα καλύπτει το 60% του υπόλοιπου μισού μισθού που δεν θα λαμβάνει ο εργαζόμενος από τον εργοδότη του.

Έτσι μέσω του προγράμματος ουσιαστικά οι μισθοί θα μειωθούν έως 20%, ενώ θα περικοπούν επιδόματα και Δώρα.

Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, που θα ενταχθεί στη «ΣΥΝ-Εργασία» με μείωση του χρόνου εργασίας του στο μισό, θα λάβει 500 ευρώ από τον εργοδότη, 300 ευρώ από το κράτος και συνολικά 800 ευρώ τον μήνα.

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία

Στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30ή Μαΐου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του μηχανισμού.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίο

Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

Δεν εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς και εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Υποχρεούνται δε να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η υπουργική απόφαση

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προστίθεται, μεταξύ άλλων, το ειδικό έντυπο «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό ‘’ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ’’».

Ειδικότερα, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), α) οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται, με τις σχετικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες τους, β) στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στο μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καλούνται ανά μήνα, εκκινώντας από σήμερα 15 Ιουνίου 2020, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, βάσει του συγκεκριμένου άρθρου, στο ειδικό έντυπο «Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό ‘’ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ’’».

Επίσης, δηλώνουν στο ίδιο έντυπο, κατά την Α΄ φάση υποβολής: α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό, γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα) και ε) το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα.

Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τη Β΄ φάση υποβολής, εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης:

  • Τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές των δηλωθέντων, κατά την Α΄ φάση, εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • Τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων, κατά την Α΄ φάση, εργαζομένων.
  • Τις καταβαλλόμενες αποδοχές, κατά το μήνα ένταξής τους, με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες, κατά την Α΄ φάση, εργαζόμενους.
  • Τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου-εργαζομένου.

ΣΥΡΙΖΑ: Με ευθύνη Μητσοτάκη οι μειώσεις μισθών και οι απολύσεις

Όπως σημειώνει σε σχόλιο του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «ο μισθός χιλιάδων εργαζομένων είτε θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% είτε θα απολυθούν» και επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Ας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι θα είναι σαν να παίρνουν «σχεδόν τον ίδιο μισθό», όπως προκλητικά τους είπε πριν από λίγες μέρες».

Το σχόλιο Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:

Από σήμερα το πρωί χιλιάδες εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν να έρχονται αντιμέτωποι με την προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη να επιδοτήσει τις μειώσεις μισθών και την μερική  εργασία.

Είτε λοιπόν ο μισθός τους θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% είτε θα απολυθούν.

Ας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι θα είναι σαν να παίρνουν «σχεδόν τον ίδιο μισθό», όπως προκλητικά τους είπε πριν από λίγες μέρες.

Αχτσιόγλου: Ή μείωση μισθού ή απόλυση, οι επιλογές της κυβέρνησης στους εργαζόμενους

«Το πρόγραμμα “Συν-εργασία” προβλέπει μείωση μισθών τουλάχιστον κατά 20%», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στην ΕΡΤ1, προσθέτοντας ότι «επιδοτεί τις επιχειρήσεις για να μειώσουν τους μισθούς και να ελαστικοποιήσουν τις σχέσεις εργασίας», ενώ «δεν τις απαλλάσσει από σοβαρό ασφαλιστικό και μισθολογικό κόστος, όπως ζητούν οι μικροί επιχειρηματίες».

Η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τιμωρητικό για τους εργαζόμενους το σχήμα που επέλεξε η κυβέρνηση γιατί αυτό «ουσιαστικά λέει: “ή θα μειωθεί ο μισθός ή θα απολυθείς”, δεν στηρίζει τη θέση εργασίας και το επίπεδο του μισθού». Ανέφερε ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάρει 800 ευρώ για τρεις μήνες» και έθεσε το ερώτημα: «πώς μπορεί με αυτά τα χρήματα να καλύψει τις ανάγκες του ένας άνθρωπος, πολύ περισσότερο μία οικογένεια, τι να πληρώσει το ενοίκιο το σούπερ μάρκετ;».

Με πληροφορίες από ieidiseis.gr, sofokleousin.gr