• 7 Ιουλίου, 2020

Η καμπάνια του ΕΟΤ θα απασχολήσει και την Κομισιόν

 Η καμπάνια του ΕΟΤ θα απασχολήσει και την Κομισιόν

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Αξιωματικής Αντιπολίτευσης – Kυβέρνησης για την διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ και την ανάθεσή της στην εταιρεία Marketing Greece με την εμπλοκή, πλέον και της Κομισιόν

Σγγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης και Πέτρος Κόκκαλης κατέθεσαν  ερώτηση στην Κομισιόν να τοποθετηθεί εάν  παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της ελληνικής κυβέρνησης και την απευθείας ανάθεση του έργου της τουριστικής προβολής του εθνικού  φορέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στην ιδιωτική εταιρεία  Marketing Greece ΑΕ

Η  σχετική  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που κατάρτισε και θέσπισε η Ελληνική Κυβέρνηση τον Απρίλιο 2020 λόγω πανδημίας, κυρώθηκε πρόσφατα με νόμο από την Κυβέρνηση.

Οι Ευρωβουλευτές υπέβαλαν μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  την πρόσφατη γνώμη της  Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που έκρινε ότι  “η επίμαχη διάταξη δεν είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις”. 

Διευκρινίζεται ότι η ΠΝΠ, παρεκκλίνει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, όπως υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και τους  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, χωρίς ποιοτικά κριτήρια και ανεξαρτήτως αξίας,  με απευθείας ανάθεση στη Marketing Greece έως το τέλος Αυγούστου 2020 για προγράμματα και δράσεις τουριστικής προβολής και διαφήμισης, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβιάζει βασικές αρχές του κράτους δικαίου.

Έτσι, η ευρω-κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί 

  • εάν συμμερίζεται τη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
  • και πώς θα διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προβλέπονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων τουριστικής προώθησης και προβολής των ελληνικών αρχών, δεν θα δαπανηθούν κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης, παρατίθεται:

“Δυνάμει του άρθρου 69 της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται η

δυνατότητα απευθείας ανάθεσης στην «Marketing Greece», μέρους ή του συνόλου του έργου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά παρέκκλιση του Ν. 4412/2016 σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που ενσωματώνει τις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι μέχρι την 31η Αυγούστου, το Υπουργείο Τουρισμού,

ο ΕΟΤ και οι ΟΤΑ δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις

προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την ανάθεση δράσεων τουριστικής προβολής της Ελλάδας, με την εταιρία «Marketing Greece» με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης κατά παρέκκλιση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Τονίζεται επίσης ότι η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει για καμία άλλη εταιρία εκτός της

«Marketing Greece» δημιουργώντας έτσι όρους αθέμιτου ανταγωνισμού.

 Παράλληλα, αντικείμενο της ανάθεσης είναι έργο που ανήκει στις αρμοδιότητες του ΕΟΤ (εθνικός φορέας προβολής και προώθησης του τουρισμού), το οποίο έχει εκτελέσει επιτυχώς τα προηγούμενα χρόνια.

Η Κομισιόν ερωτάται:

  • Συμμερίζεται την γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ότι η εν λόγω διάταξη δεν είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις;
  • Δεδομένου ότι για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι της ΕΕ, πώς θα διασφαλίσει ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν θα δαπανηθούν κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;”