• 2 Ιουλίου, 2020

Ανεργία: Η μεγάλη “ανακάλυψη” της ΕΛΣΤΑΤ – Οι πανηγυρισμοί και η απάντηση για την επιστροφή των “Greek Statistics”

 Ανεργία: Η μεγάλη “ανακάλυψη” της ΕΛΣΤΑΤ – Οι πανηγυρισμοί και η απάντηση για την επιστροφή των “Greek Statistics”

Η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφει σημαντική μείωση της ανεργίας τον περασμένο Μάρτιο! Είναι ο πρώτος μήνας του Lockdown, λόγω της πανδημίας κατά τον οποίο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά περισσότερο από 200.000 άτομα! Πώς γίνεται όμως να αυξάνονται οι άνεργοι και να μειώνεται η ανεργία!

Λέει λοιπόν η ΕΛΣΤΑΤ, ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2020 ανήλθε σε 14,4% έναντι 18,1% τον Μάρτιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Φεβρουάριο του 2020.

Δηλαδή ενώ η ανεργία αυξάνεται δραματικά στην Ευρώπη και στην ΕΡΓΑΝΗ τον Μάρτιο καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε, ότι το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε, σε σχέση με τον Φεβρουάριο, αλλά και σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019.

Άλλα δείχνουν τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ

Ωστόσο, τα στοιχεία τόσο του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, όσο και του ΟΑΕΔ για τον Μάρτιο του 2020 ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση, δείχνοντας αύξηση των ανέργων, διαψεύδοντας την ΕΛΣΤΑΤ!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του ΟΑΕΔ, που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του, που αναζητούν εργασία ανήλθαν σε 1.071.409. Αντίστοιχα, τον Μάρτιο του 2019 ο αριθμός ανέργων αναζητούντων εργασία ήταν 928.141. Άρα, από τη σύγκριση του Μαρτίου από έτος σε έτος προέκυψε πολύ μεγάλη αύξηση των ανέργων κατά 143.268!

Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2020 οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι αναζητούντες εργασία ήταν 1.069.285, ενώ τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν 949.385. Άρα αυξήθηκαν σε δύο διαδοχικούς μήνες.

Επίσης, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έδειξε πως τον περασμένο Μάρτιο χάθηκαν περίπου 42.000 θέσεις εργασίας, καθώς οι απολύσεις ξεπέρασαν τις 77.000, ενώ οι προσλήψεις ήταν μόλις 35.000 – και έγιναν κυρίως το πρώτο 15ήμερο του μηνός, πριν επιβληθούν τα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας.

Η “αλχημεία” της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, όμως το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2020 ανήλθε σε 14,4% έναντι 18,1% τον Μάρτιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Φεβρουάριο του 2020.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 653.686 άτομα και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ μειώθηκαν κατά 203.288 άτομα(!) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (μείωση 23,7%) και κατά 79.397 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 10,8%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή κατευθύνθηκε προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού 2019 (COVID-19), αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Οι απασχολούμενοι κατά τον Μάρτιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 3.874.437 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 12.923 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (μείωση 0,3%) και κατά 10.263 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 0,3%).

Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα ΚράτηΜέλη, λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού 2019 (COVID-19), τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.373.369 άτομα και αυξήθηκαν κατά 173.254 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (αύξηση 5,4%) και κατά 87.150 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (αύξηση 2,7%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς. Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους.

Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει επίσης, ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη.

Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας. Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.

Προσθέτει επίσης ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δεν συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

Οι πανηγυρισμοί Βρούτση και οι αντιδράσεις

Ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έκανε λόγο για «μείωση της ανεργίας τον Μάρτιο του 2020» αλλά και για «θετικό ισοζύγιο», όπως και την «αύξηση της πλήρους απασχόλησης για τον Μάιο του 2020».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, τοποθετήθηκε επί του θέματος, σημειώνοντας τα εξής:

«Ενώ πριμοδοτεί μειώσεις μισθών, αναστολή εργασίας και τελικά απολύσεις, η κυβέρνηση ανακάλυψε μείωση ανεργίας τον Μάρτιο! Πώς; Με ταυτόχρονη μείωση απασχόλησης(!) και μετακίνηση «ανέργων» σε «μη ενεργούς».Οι ιστορικοί δεσμοί ΝΔ με Greek Statistics είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στο χρόνο».

Ενώ πριμοδοτεί μειώσεις μισθών, αναστολή εργασίας και τελικά απολύσεις, η κυβ ανακάλυψε μείωση ανεργίας τον Μάρτιο!Πώς; Με ταυτόχρονη μείωση απασχόλησης(!) και μετακίνηση «ανέργων» σε «μη ενεργούς».Οι ιστορικοί δεσμοί ΝΔ με Greek Statistics είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στο χρόνο”.

Αχτσίογλου: «Αν αυτή η πραγματικότητα σηκώνει πανηγυρισμούς…»

Θέση για τα… θριαμβευτικά στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, πήρε και η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου.

«Αν κάποιος όμως κάνει τον ελάχιστο κόπο να διαβάσει τα στοιχεία ανεργίας Μαρτίου της ΕΛΣΤΑΤ και την “ ΕΡΓΑΝΗ” Μαΐου, θα διαπιστώσει τα εξής” σημειώνει η Ε. Αχτσιόγλου και απαριθμεί τρία στοιχεία:

“1. Η “ ΕΡΓΑΝΗ” κατέγραψε φέτος το χειρότερο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, όπως και τον χειρότερο Μάιο, όλων των εποχών. Στο πεντάμηνο οι νέες θέσεις εργασίας είναι 260.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.

Όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας καταγράφονται ως εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί δεν εργάζονται, ούτε και υπάρχει καμία πρόβλεψη για διατήρηση της θέσης εργασίας τους μετά την αναστολή.

Περίπου 90.000 άνεργοι που έψαχναν δουλειά μετονομάστηκαν σε «οικονομικά μη ενεργούς» -προφανώς επειδή εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν δουλειά εν μέσω πανδημίας- και βγήκαν εκτός υπολογισμού”.

“Αν αυτή η πραγματικότητα σηκώνει πανηγυρισμούς, το αφήνω στην εκτίμηση του κάθε πολίτη. Το βέβαιο είναι ότι η έπαρση της κυβέρνησης, στη βάση ιδίως τέτοιων δεδομένων σε μια αγορά εργασίας που ασφυκτιά, δείχνει για ακόμη μια φορά την απόστασή της από την κοινωνική πραγματικότητα και τις ζωές των εργαζομένων και των ανέργων», τόνισε στη δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου.